Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka została opracowana w celu określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora danych, którym jest firma WebHouse Justyna Jobczyk z siedzibą w Żmigródku.

  1. Definicje

Administrator – oznacza firmę WebHouse Justyna Jobczyk z siedzibą w Żmigródku ul. Leśna 7/5
(55-140)  , NIP: 986-02-18-252, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie lub domenach velvetkids.pl

Urządzenie- to elektroniczny przedmiot za pomocą, którego użytkownik trzymuje dostęp do funkcjonalności i obsługi stron internetowych Serwisu.

Cookies – to dane informatyczne, które zapisywane są i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta w sposób prawidłowy ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne – to dane (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, dotyczące świadczenia usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – to dane (Cookies), które są zamieszczane przez partnerów Administratora i zewnętrze podmioty, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Administratora.

  • Cele przechowywania plików Cookies

Stosowane przez Administratora plików Cookies są w pełni bezpieczne i w żaden sposób nie stanowią zagrożenia dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te służą prawidłowej identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. Kolejnym krokiem jest odpowiednie dostosowanie Serwisu w sposób indywidualny dla każdego Użytkownika.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

  1. Odpowiedniej konfiguracji systemu w szczególności dostosowanie Strony Internetowej do potrzeb i preferencji użytkownika. Dzięki rozpoznaniu urządzenia Użytkownika możliwe jest wybranie zapamiętanych ustawień wybranych przez Użytkownika (odpowiedni rozmiar czcionki, wybrany język czy region, z którego pochodzi Użytkownik)
  2. Realizacji niezbędnych procesów prawidłowego wyświetlania stron Serwisu- jest to możliwe właśnie dzięki plikom Cookies, które pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie wyświetlanych treści do podstawowych parametrów urządenia.
  3. Zapamiętania lokalizacji użytkownika- służy to prawidłowemu dostosowaniu treści względem wskazanej lokalizacji Użytkownika
  4. Świadczenia usług reklamowych- na stronie Serwisu prowadzone są kampanie reklamowe, które tworzone są zgodnie z preferencjami i potrzebami danych Użytkowników. Pozwala to na tworzenie i umieszczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkowników.
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  • Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Pliki Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, które przechowuje się do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki Cookies trwałe: są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany zapisanych ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies). Użytkownik ma również możliwość każdorazowo uzyskać informacje o umieszczeniu takich plików w swoim urządzeniu. Warto pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

0